Spoločný územný plán obcí Streda nad Bodrogom a Klin nad Bodrogom

NÁVRH

Streda nad Bodrogom

Textová časť:
1Streda nB A textová časť_návrh_UPN O
1Streda nB_Záväzná časť_návrh_UPN O
1Streda nB_Vyhodnotenie PP_návrh_UPN O

Grafická časť:
01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03St_Komplexný výkres
04St_Doprava
05St_Vodné hospodárstvo
06St_Energetika
07St_Záber PP
08_Ochrana prírody

Klin nad Bodrogom

Textová časť:
1Klin nB A textová časť_návrh_UPN O
1Klin nB Záväzná časť_návrh_UPN O
1Klin nB_Vyhodnotenie PP_návrh_UPN O

Grafická časť:
03Kl_Komplexný výkres
04Kl_Doprava
05Kl_Vodné hospodárstvo
06Kl_Energetika
07Kl_Záber PP