Kontakt

Ing. arch. Marianna Bošková
Autorizovaný architekt

Ing. Vladimír Boško
Autorizovaný stavebný inžinier
kategória: Stavebné konštrukcie
Statika stavieb – Pozemné stavby

Office: Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce

Mobil: 0905 815064, 0908 982130
email: boskov.marianna@gmail.com