Referencie

Územné plány

2009

Územný plán mesta Michalovce
Územný plán obcí Vyšné Remety, Vyšná Rybnica, Remetské Hámre
Územný plán obcí Úbrež, Jasenov, Ruskovce
Územný plán obcí Inovce a Ruský Hrabovec
Územný plán obcí Bunkovce a Nižná Rybnica
Územný plán mesta Veľké Kapušany
Územný plán obce Maťovské Vojkovce
Územný plán obce Silická Jablonica
Územný plán obce Senné
Územný plán obce Trnava pri Laborci
Územný plán obcí Blatné Remety, Blatná Polianka, Svätuš
Územný plán obcí Porostov, Kristy
Územný plán obce Veľaty
Územný plán mesta Trebišov: ZaD II, Starý Koronč

2007-2008

Územný plán obce Oborín a miest. časti Kucany
Územný plán obce Beša
Územný plán obce Vojany
Územný plán obce Čičarovce
Územný plán obce Drahňov
Územný plán obce Krišovská Liesková
Územný plán obce Ižkovce
Územný plán sídelného útvaru /obce Pavlovce nad Uhom
– Zmeny a doplnky

ÚPN mesta Veľké Kapušany
ÚPN mesta Michalovce

2004-2005

Územný plán združenia obcí mikroregiónu: Juh Šíravy
Územný plán zóny rekreačných stredísk Zemplínska šírava – Biela Hora, Hôrka, Medvedia Hora

2003

Územný plán obce Moravany a miestnej časti Lučkovce

2002-2004

Územný plán obce Ptrukša

2000-2001

Územný plán obce Suché
Územný plán obce Staré
Územný plán obce Nižné Nemecké
Územný plán obce Vinné

1997-1998

Územný plán zóny Budkovce

Územný plán zóny Egreš

1996-1997

Územný plán zóny Dúbravka

Pozemné stavby

Drahňov – Kaštieľ, Rekonštrukcia
Jovsa – Dom smútku
Michalovce – mestská časť Topoľany – Dom smútku
Michalovce – „Renault Dácia“ – Prístavba autosalónu Renault
Moravany – Materská škola
Myslina – Dom smútku
Nacinná Ves – Obecný úrad a kultúrny dom
Pavlovce nad Uhom – Jazdiareň, rekonštrukcia
Vinné – Prestavba starej školy na obecný úrad a kultúrny dom
Vinné – Kaplnka na cintoríne, Rekonštrukcia
Michalovce – Polyfunkčný bytový dom na Okružnej ulici