Spoločný ÚPN obcí: Koromľa, Husák, Vyšné Nemecké

TEXTOVÁ ČASŤ

1 Koromľa_Návrh_text UPN
1 Koromľa_Návrh_Vyhodnotenie záberu PPaLP_UPN
1 Koromľa_Návrh_Záväzná časť_UPN
2 Husák_Návrh_text UPN
2 Husák_Návrh_Vyhodnotenie záberu PP a LP_UPN
2 Husák_Návrh_Záväzná časť_UPN
3A Textová časť ÚPN obce Vyšné Nemecké_čistopis 
3B Záväzná časť_ÚPN obce Vyšné Nemecké_čistopis
3C Vyhodnotenie záberu PP a LP_ÚPN obce Vyšné Nemecké_čistopis

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_čistopis
02_Hu Záujmové územie
02_Ko Záujmové územie
02  VN Záujmové územie_čistopis
03_Hu_Komplexný výkres
03_Ko_Komplexný výkres
03  VN_Komplexný výkres a doprava_čistopis
04_Hu_Vodné hospodárstvo
04_Ko_Vodné hospodárstvo
04  VN_Vodné hospodárstvo_čistopis
05_Hu_Energetika a spoje
05_Ko_Energetika a spoje
05  VN_Energetika a spoje_čistopis
06_Hu_Vyhodnotenie záberu PP
06_Ko_Vyhodnotenie záberu PP
06  VN_Vyhodnotenie záberu PP_čistopis
07_Ochrana prírody_čistopis