VINNÉ

Územný plán obce Vinné: Zmeny a doplnky č.3

A ZaD3 ÚPN O Vinné_textová časť č
B ZaD3 ÚPN O Vinné_záväzná časť č
C ZaD3 ÚPN Vinné_Záber PP a LP_č
VZN 1_2022 ZaD3 ÚPN-O Vinné

GRAFICKÁ ČASŤ
2_Záujmové územie_ZaD3_č
3-1_Komplexný výkres_ZaD3_č
3-2_Komplexný výkres_ZaD3_č
3-3_Komplexný výkres_ZaD3_č
3-4_Komplexný výkres_ZaD3_č
3-5_Komplexný výkres_ZaD3_č
3-6_Komplexný výkres_ZaD3_č
5-1_Vodné hospodárstvo_č
5-2_Vodné hospodárstvo_č
5-3_Vodné hospodárstvo_č
7-1_Záber PP_Kamenný potok_č
7-2_Záber PP_Baňka_č
7-3_Záber PP_Biela Hora_č
7-4_Záber PP_Čierne zeme_č
7-5_Záber PP_Pri družstve_č
7-6_Záber PP_Vodojem_č
9 Schéma ZČ a VPS_č

Územný plán obce Vinné: Zmeny a doplnky č.2

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD2 ÚPN Vinné_Textová časť_c
B_ZaD2 ÚPN Vinné_Záväzná časť_c
C_ZaD2 ÚPN Vinné_Záber PP a LP c
VZN_92_2017_ZaD2 UPN Vinne

GRAFICKÁ ČASŤ
02_Záujmové územie_ZaD2 c
03A_Komplexné riešenie_Lok 1
03B_Komplexné riešenie_Lok 2_3
03C_Komplexné riešenie_Lok 4_5
03D_Komplexné riešenie_Lok 6_7
03E_Komplexné riešenie_Lok 8
04A_Doprava_Lok 1
04B_Doprava_Lok 2
04D_Doprava_Lok 6_7
04E_Doprava_Lok 8
05A_Vodné hospodárstvo_Lok 1
05B_Vodné hospodárstvo_Lok 2
05D_Vodné hospodárstvo_Lok 6_7
05E_Vodné hospodárstvo_Lok 8
06A_Energetika_Lok 1
06B_Energetika_Lok 2_3
06D_Energetika_Lok 6_7
06E_Energetika_Lok 8
07A_Záber PF_Lok 1
07B_Záber PF_Lok 2_3
07C_Záber PF_Lok 4_5
07D_Záber PF_Lok 6_7
07E_Záber PF_Lok 8
08 Ochrana prírody_ZaD2_čistopis

Územný plán obce Vinné: Zmeny a doplnky č.1

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD1 UPN Vinne_Text_c
B_ZaD1 UPN Vinne_Záväzná časť_c
C_ZaD 1 UPN Vinne_Záber PP a LP_c
VZN 3_2014_ZaD1_UPN Vinné

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy ZaD 1 ÚPN Obce Vinné
02_Záujmové územie ZaD 1 ÚPN Obce Vinné
07_Záber PF_ZaD 1 ÚPN Obce Vinné
08_Ochrana prírody_ZaD 1 ÚPN Obce Vinné

Územný plán obce Vinné

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť – ÚPN Obce Vinné
B_Záväzná časť – ÚPN Obce Vinné
C_Záber z PP a LP – ÚPN Obce Vinné

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_ÚPN-Obce Vinné
02_Záujmové územie_ÚPN Obce Vinné
03_Urbanistický návrh_ÚPN Obce Vinné
04_Doprava_ÚPN Obce Vinné

05_Vodné hospodárstvo_ÚPN Obce Vinné
06_Energetika_ÚPN Obce Vinné
07_Záber PP a LP_ÚPN Obce Vinné
08_Ochrana prírody_ÚPN Obce Vinné