VINNÉ

Územný plán obce Vinné: Zmeny a doplnky č.2

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť_ZaD2 ÚPN Obce Vinne
B_Záväzná časť_ZaD2 ÚPN Obce Vinne
C_Záber PP a LP_ZaD 2 ÚPN Obce Vinne

GRAFICKÁ ČASŤ
02_Záujmové územie_ZaD 02
03A_Komplexné riešenie_Lok 1
03B_Komplexné riešenie_Lok 2_3
03C_Komplexné riešenie_Lok 4_5
03D_Komplexné riešenie_Lok 6_7
03E_Komplexné riešenie_Lok 8_9
04A_Doprava_Lok 1
04B_Doprava_Lok 2_3
07A_Vyhodnotenie záberu PPa LP_Lok 1
07B_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Lok 2_3
07C_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Lok 4_5
07D_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Lok 6_7
07E_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Lok 8_9

Územný plán obce Vinné: Zmeny a doplnky č.1

TEXTOVÁ ČASŤ

A_ZaD1 UPN Obce Vinné:_Textová časť
B_ZaD1 UPN Obce Vinné:_Záväzná časť
C_ZaD1 UPN Obce Vinné:_Vyhodnotenie záberu PP a LP

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy ZaD 1 ÚPN Obce Vinné
02_Záujmové územie ZaD 1 ÚPN Obce Vinné
07_Záber PF_ZaD 1 ÚPN Obce Vinné
08_Ochrana prírody_ZaD 1 ÚPN Obce Vinné

Územný plán obce Vinné

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť – ÚPN Obce Vinné
B_Záväzná časť – ÚPN Obce Vinné
C_Záber z PP a LP – ÚPN Obce Vinné

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_ÚPN-Obce Vinné
02_Záujmové územie_ÚPN Obce Vinné
03_Urbanistický návrh_ÚPN Obce Vinné
04_Doprava_ÚPN Obce Vinné

05_Vodné hospodárstvo_ÚPN Obce Vinné
06_Energetika_ÚPN Obce Vinné
07_Záber PP a LP_ÚPN Obce Vinné
08_Ochrana prírody_ÚPN Obce Vinné