Kamenica nad Cirochou a Kamienka

ÚPN KAMENICA n.Cirochou: ZMENY A DOPLNKY č.3

Textová časť
1 Z3_Textová časť
2 Z3_Vyhodnotenie PP

Grafická časť
02_Z3_Záujmové územie
03_Z3_Komplexný výkres
07_Z3_Záber PP

ÚPN KAMENICA n.Cirochou: ZMENY A DOPLNKY č.2

Textová časť

ZaD2_Textová časť_ÚPN obce Kamenica nC
ZaD2_Vyhodnotenie záberu PPa LP_ÚPN obce Kamenica nC
ZaD2_Záväzná časť_ÚPN obce Kamenica nC
SEA_ZaD2_ÚPN-O Kamenica nC

Grafická časťAdd an Image

02_Záujmové územie_ZaD2
03a_Komplexný výkres_ZaD2
03b_Komplexný výkres_ZaD2
07a_Vyhodnotenie záberu PP_ZaD2
07b_Vyhodnotenie záberu PP_ZaD2


SPOLOČNÝ ÚPN KAMENICA n.Cirochou A KAMIENKA

Textová časť

Kamenica nad Cirochou

A_čistopis_Kamenica nad Cirochou
B_čistopis_Záväzná časť_Kamenica nad Cirochou
C_čistopis_Vyhodnotenie záberu pôdy_Kamenica nad Cirochou

Kamienka

A_čistopis_Kamienka
B_čistopis_Záväznáa časť_Kamienka
C_čistopis_Vyhodnotenie záberu pôdy_Kamienka

Grafická časť

01_Kamenica a Kamienka
02_Záujmové územie_Kamenica a Kamienka
03_Funkčné využitie_Kamenica nC
03_Funkčné využitie_Kamienka
04_Doprava_Kamenica nC
04_Doprava_Kamienka
05_Vodné hospodárstvo_Kamenica nC
05_Vodné hospodárstvo_Kamienka
06_Energetika a spoje_Kamenica nC
06_Energetika a spoje_Kamienka
07_Vyhodnotenie záberu PP_Kamenica nC
07_Vyhodnotenie záberu PP_Kamienka
08_Kamenica a Kamienka