Územný plán zóny: Vinianske jazero

Zmeny a doplnky č.3: ÚPN-Z Vinianske jazero

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD3_Textová časť_UPN Z Vinianske jazero_č
B_ZaD3_Záväzná časť_UPN Z Vinianske jazero_č
C_ZaD3_CO doložka_UPN Zona_Vinianske jazero_č
SEA_Oznámenie o strategickom dokumente ZaD3 UPNZ Vinianske jazero

GRAFICKÁ ČASŤ
02_Komplexný výkres Z3_č
03_Dopravné vybavenie Z3_č
04_Technické vybavenie Z3_č
05_Regulácia územia Z3_č
06_Doložka CO Z3_č

Zmeny a doplnky č.2: ÚPN-Z Vinianske jazero

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD2_UPN Zona_Vinianske jazero
C_ZaD2_CO doložka_UPN Zona_Vinianske jazero

GRAFICKÁ ČASŤ
2a_Komplexný návrh
2b_Komplexný návrh
2c_Komplexný návrh
5a_Výkres regulácie územia
5b_Výkres regulácie územia
6a_Doložka civilnej ochrany
6b_Doložka civilnej ochrany

Zmeny a doplnky č.1: ÚPN-Z Vinianske jazero

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD1_Textová časť: UPN Z Vinianske jazero
B_ZaD1_Záväzná časť: UPN Z Vinianske jazero
C_ZaD1_CO doložka: UPN Z Vinianske jazero

GRAFICKÁ ČASŤ
2a_Komplexný návrh
2b_Komplexný návrh
5a_Výkres regulácie územia
5b_Výkres regulácie územia
6_Doložka civilnej ochrany


Územný plán zóny: Vinianske jazero

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Text_UPN Z_Vinianske jazero_č
B_Záväzná časť_UPN Z_Vinianske jazero_č
C_CO doložka_UPN Z_Vinianske jazero_č
VZN 4_2015_ÚPNZ_Vinianske jazero

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_Vinianske jazero
02_Komplexný návrh
03_Doprava
04_Technická vybavenosť
05_Regulatívy_Vinianske jazero
06_Doložka CO_Vinianske jazero