Poruba pod Vihorlatom

Textová časť

A_Návrh_Textová časť_Poruba pV
B_
vrh_Záväzná časť_Poruba pV
C_Návrh_Vyhodnotenie záberu PP_Poruba pV

Grafická časť

01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Funkčné využitie územia
04_Dopravné vybavenie
05_Vodné hospodárstvo
06_Energetika a spoje
07_Záber pôdneho fondu
08_Ochrana prírody