ZaD1 ÚPN Oborín

GRAFICKÁ ČASŤ
01_ZaD1_Širšie vzťahy
02_UPN_Oborin
02_ZaD1_Záujmové územie
03_UPN_Oborin
03_ZaD1_Urbanizmus_UPN Oborin
05_Energetika_UPN Oborin
05_ZaD1_Energetika_UPN Oborin
07_Zaber PP_UPN Oborin
07_ZaD1_Záber PP_UPN Oborin
08_ZaD1_Ochrana prirody

TEXTOVÁ ČASŤ
ZaD1_Text_UPN_Oborin
ZaD1_Záber_vyhodnotenie PP_Oborín_UPN
ZaD1_Zaväzná časť_Oborin UPN