ÚPN Bežovce

ZADANIE

Oznamenie o prerokovaní

Zadanie pre UPNO Bežovce

NÁVRH

TEXT

A_návrh_Textová časť_Bežovce
B_návrh_Záväzná časť_Bežovce
C_návrh_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Bežovce

GRAFIKA

01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Funkčné využitie územia
04_Doprava
05_Vodné hospodárstvo
06_Energetika a spoje
07_Záber poľnohospodárskej pôdy
08_Ochrana prírody