Územný plán obce Kusín: Koncept

.

KONCEPT

TEXTOVÁ ČASŤ
A Textová časť_ ÚPN O koncept riešenia
B Záväzná časť_UPN O koncept riešenia
C Záber PP a LP_ÚPN O koncept riešenia

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03-I_Komplexný výkres_Kusín
03-II_Komplexný výkres_Kusín
04_Vodné hospodárstvo_Kusín
05_Energetika a spoje_Kusín
06_Záber PP_Kusín
07_Ochrana prírody_Kusín
08_Schéma VPS