Veľký Horeš ÚPN O Zmeny a doplnky 1

TEXTOVÁ ČASŤ

0_SEA_Oznamenie_ZaD 1_UPN O V Horeš
1_ZaD1_ÚPN O Veľký Horeš_Textová časť
2_ZaD1_ÚPN O Veľký Horeš_Záväzná časť
3_ZaD1_ÚPN O Veľký Horeš_Záber PP a LP

GRAFICKÁ ČASŤ

1_Širšie vzťahy
2_Ochrana prírody
3_Záujmové územie
4a_Komplexný výkres
4b_Komplexný výkres
5_Technické vybavenie
6a_Záber PP
6b_Záber PP