Kráľovský Chlmec ZaD 1/2013

TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD 1_UPN-M KCH_textová časť
ZaD 1_UPN-M KCH_záber poľnohospodárskej pody
ZaD 1_UPN-M KCH_zaväzná časť

GRAFICKÁ ČASŤ

K_Chlmec-ZaD1 Komplexný výkres
K_Chlmec-ZaD1 URBAN
K_Chlmec-ZaD1 DOPRAVA
K_Chlmec-ZaD1 Záber PF