ÚPD Pavlovce n/Uhom

TEXTOVÁ ČASŤ

C_Textová časť: Pavlovce n/Uhom
C_Záväzná časť: Pavlovce n/Uhom
C_Vyhodnotenie záberu PP a LP
Vyhodnotenie záberu PP a LP:_tabuľka

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Urbanizmus_c
04_Pavlovce doprava_c
05_Pavlovce voda-kanal_c
06_Pavlovce energetika_c
08_Pavlovce ochrana-prirody_c