Veľké Kapušany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

Textová časť

A_Čistopis_Textová časť_UPN VKapušany
B_Čistopis_Záväzná časť_UPN VKapušany
C_Čistopis_Vyhodnotenie PP LP_UPN VKapušany
C1_Čistopis_BILANCIA PP LP_UPN VKapušany
C2_Čstopis_rekapitulácia záberu PP LP_UPN VKapušany

Grafická časť

01_Širšie vzťahy_VKapušany
02_Záujmové_územie
03_Komplexný_urbanistický_návrh
04_Návrh_dopravy
05_Vodné_hospodárstvo
06_Energetika a spoje
07_Vyhodnotenie_záberu_PP
08_Ochrana prírody,_USES

ZMENY A DOPLNKY ZaD1

Textová časť

A_ZaD 1_Textová časť
B_ZaD 1_Záväzná časť
C_ZaD 1_Vyhodnotenie záberu PP a LP

Grafická časť

1_ZaD 1_Širšie vzťahy
2_ZaD 1_Záujmové územie
3_ZaD 1_Funkčné využitie územia
7_ZaD 1_Záber pôdneho fondu

ZMENY A DOPLNKY ZaD2 (návrh)

Textová časť

A_ZaD 2_Textová časť_VKapušany
B_ZaD 2_Záväzná časť_VKapušany
C_ZaD 2_Vyhodnotenie záberu PP a LP  VKapušany
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD2_ÚPN VKapušany

Grafická časť

01_ZaD2_Širšie vzťahy VKapušany_č
02_ZaD2  Záujmové_územie VKapušany
03a_ZaD2 Komplexný výkres VKapušany_č
03b_ZaD2  Komplexný výkres VKapušany_č
04_ZaD2  Dopravné vybavenie VKapušany
05a_ZaD2  Vodné hospodárstvo VKapušany
05b_ZaD2  Vodné hospodárstvo VKapušany
06a_ZaD2  Energetika VKapušany
06b_ZaD2  Energetika VKapušany
07a_ZaD2  Záber PP VKapušany
07b_ZaD2  Záber PP VKapušany_č
07c_ZaD2  Záber PP VKapušany_č