ZVOLEN: Urbanistická štúdia POD STRÁŽOU II.-Motúzy

Textová časť

UŠ_Pod Strážou II_Motúzy

Grafická časť

01_Širšie vzťahy
02_Urbanizmus
03_Doprava
04_Technické vybavenie
05_Regulačné prvky zástavby