Jovsa

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Textová časť_ÚPN-O_Jovsa
B_Záväzná časť_ÚPN-O_Jovsa
C_Vyhodnotenie záberu PP_ÚPN-O_Jovsa

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie_Jovsa
03_Komplexný výkres a doprava_Jovsa
04_Vodné hospodárstvo_Jovsa
05_Energetika a spoje_Jovsa
06_Vyhodnotenie záberu PP_Jovsa
07_Ochrana prírody