Územný plán obce Jovsa: Zmeny a doplnky č.2

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD2_Textová časť_Jovsa_n
B_ZaD2_Zaväzná časť_Jovsa_n
C_ZaD2_Vyhodnotenie PP_Jovsa_n

GRAFICKÁ ČASŤ
02_ZaD2_Záujmové územie_n
03_ZaD2_Komplexný výkres_n
04_ZaD2_Vodné hospodárstvo_n
05_ZaD2_Energetika_n
06_ZaD2_Záber PP_n