Územný plán obce Bžany. Zmeny a doplnky č.1

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD1_UPN-O Bžany_Textová časť návrh
B_ZaD1_UPN-O Bžany_Záväzná časť návrh
C_ZaD1_UPN-O Bžany_Záber PP a LP návrh
SEA ZaD1 ÚPN Obce Bžany_Oznámenie

GRAFICKÁ ČASŤ
1_ZaD1 UPNO Bžany Širšie vzťahy
2_ZaD1 UPNO Bžany Záujmové
3a_ZaD1 UPNO Bžany Komplexný výkres
3b_ZaD1 UPNO Bžany Komplexný výkres
3c_ZaD1 UPNO Bžany Komplexný výkres
4b_ZaD1 UPNO Bžany Vodné hospodárstvo
4c_ZaD1 UPNO Bžany Vodné hospodárstvo
6_ZaD1 UPNO Bžany Ochrana prírody
7_ZaD1 UPNO Bžany Záber PP
Schéma VPS