Spoločný ÚPN obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce: ZaD č.4


OBEC SENIAKOVCE

TEXTOVÁ ČASŤ
A Textová časť ZaD4 ÚPN Seniakovce_návrh
B Záväzná časť ZaD4 ÚPN Seniakovce_návrh
C Záber pôdy ZaD4 ÚPN Seniakovce_návrh
SEA ZaD4 ÚPN Obce Seniakovce_Oznámenie

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy Seniakovce_ZaD4 n
02_Komplexný výkres Seniakovce_ZaD4 n
03_Ochrana prírody Seniakovce_ZaD4 n
04a_Energetika Seniakovce_ZaD4 n
04b_Vodné hospodárstvo Seniakovce_ZaD4 n
05c_Záber PP Seniakovce_ZaD4 n