ÚPN obce Sečovská Polianka, ZaD č.2

TEXTOVÁ ČASŤ

A_ZaD2_UPN-O Sečovská Polianka_Textová časť n
B_ZaD2_UPN-O Sečovská Polianka_Záväzná časť n
C_ZaD2_UPN-O Sečovská Polianka_Záber PP a LP n
SEA ZaD2 ÚPN Obce Seč. Polianka_Oznámenie o strategickom dokumente

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy ZaD2
02_Komplexný výkres ZaD2
05_Záber PP a LP ZaD2