Trebišov

TREBIŠOV ZaD č.7

Textová časť
A Textová časť  ZaD7_UPN-Mesta TV_n
B Záväzná časť  ZaD7_UPN-Mesta TV_n
C Záber PP a LP_ZaD7_UPN-Mesta TV_n

Grafická časť
1_Komplexný_výkres Z7_n
2_Dopravné vybavenie_Z7_n
3_Voda a kanál_Z7_n
4_Energetika_Z7_n
5_Záber PP_Z7_n
7_Širšie vzťahy_Z7_n
8 Schéma Záväznej časti_n


TREBIŠOV ZaD č.6
Textová časť
ZaD6_UPN-Mesta TV_Textová časť_č
ZaD6_UPN-Mesta TV_Záväzná časť_č

Grafická časť
01a_Komplexný výkres_ZaD6
01b_Komplexný výkres_ZaD6

TREBIŠOV ZaD č.5
Textová časť
ZaD5_UPN-Mesta TV_Textová časť_č
ZaD5_UPN-Mesta TV_Záväzná časť_úplné znenie_č
Grafická časť
01_Komplexný výkres_ZaD5

TREBIŠOV ZaD č.4
Textová časť
ZaD4_UPN-Mesta Trebišov_zaväzná časť_úplné znenie
ZaD4_UPN-Mesta Trebišov_textová časť
G
rafická časť
1_Komplexný výkres ZaD4
2_Dopravné vybavenie ZaD4
Schéma VPS a ZČ_ZaD4

TREBIŠOV ZaD č.3
Textová časť
A ZaD 3_UPN-Mesta Trebišov_Textová časť
B ZaD 3_UPN-Mesta Trebišov_Záväzná časť
Oznámenie_Strategicky dokument UPN Trebišov
G
rafická časť
1a_Z3 Komplexný výkres
1b_Z3 Komplexný výkres
7_Z3 Širšie vzťahy

TREBIŠOV ZaD č.2
Textová časť
ZaD 2_UPN-M Trebišov_text
ZaD 2_UPN-M Trebišov_zaber PP a LP
ZaD 2_UPN-M Trebišov_zaväzná časť
G
rafická časť
1a_Urbanizmus_TV_ZaD2
2_Doprava_TV_ZaD2
3_Voda_TV_ZaD2
4_Energetika_TV_ZaD2
5_Záber PP_TV_ZaD2
7_Širšie vzťahy_TV_ZaD2
9_Teplovody_TV_ZaD2

TREBIŠOV ZaD č.1
Textová časť
ZaD č.1_Trebišov_ Sprievodná správa_č
ZaD č.1_Trebišov_Vyhodnotenie záberu PP_č
ZaD č.1_Trebišov_ Závazná časť_č
G
rafická časť
1 – Komplexný _lokalita_1_web
1 – Komplexný _lokalita_2_web
1 – Komplexný _lokalita_3_web
1 – Komplexný _lokalita_4_web
1 – Komplexný _lokalita_6_web
1 – Komplexný _lokalita_7_web
1 – Komplexný _lokalita_8_web
1 – Komplexný _lokalita_9_web
ZaD_č.1_širšie_vzťahy – čistopis
ZaD_č.1_schéma_ZČ – čistopis

TREBIŠOV ÚPN Mesta
Textová časť
Návrh regulatívov_čistopis
Správa záberu PP Trebišov_čistopis
Sprievodná správa Trebišov_čistopis
G
rafická časť
1 – Komplexný výkres
2 – Doprava
3 – Voda
4 – Energetika
5 – Záber PPF
6 -Ochrana prírody_č
7 – Širšie vzťahy
Schéma VPS
Schéma záväzných častí 1
Schéma záväzných častí 2