Spoločný ÚPN obcí: ZaD č.1 Krásnovce

ZaD č.1 : Krásnovce

TEXTOVÁ ČASŤ

A_ZaD1_Textová časť_Krásnovce
B_ZaD1_Záväzná časť_Krásnovce
C_ZaD1_Vyhodnotenie záberu PP_Krásnovce
Add an Image
SEA_Oznámenie strategický dokument ZaD1_K

GRAFICKÁ ČASŤ

01/K_Širšie vzťahy ZaD1
02/K_Záujmové územie ZaD1
03/K_Komplexný výkres ZaD1
04/K_Dopravné vybavenie ZaD1
07/K_Záber PP ZaD1

Spoločný ÚPN obcí: Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce

TEXTOVÁ ČASŤ

A_c_Textová časť_Krásnovce
B_c_Záväzná časť_Krásnovce
C_c_Vyhodnotenie záberu PP_Krásnovce

GRAFICKÁ ČASŤ

01-LSKŠ_Širšie vzťahy
02-LSKŠ_Záujmové územie
03-K_Komplexný výkres
04-K_Dopravné vybavenie
05-K_Vodné hospodárstvo
06-K_Energetika a spoje
07-K_Záber PP
08-LSKŠ_Ochrana prírody