Vyšné Nemecké ZaD č.1

TEXTOVÁ ČASŤ:

ZaD1 ÚPN obce V.Nemecke_návrh:_Textová časť
ZaD1 ÚPN obce V.Nemecké_návrh:_Vyhodnotenie záberu PP_UPN
ZaD1 ÚPN obce V.Nemecke_návrh:_Záväzná časť_UPN
SEA_ZaD1_UPN O V.Nemecké:_Oznámenie

GRAFICKÁ ČASŤ:

02_Záujmové územie_ZaD1
03-a_Komplexný výkres_ZaD1
03-b_Komplexný výkres_ZaD1
06-a_Záber PP_ZaD1
06-b_Záber PP_ZaD1