Spoločný územný plán obcí: Lieskovec, Myslina, Závadka

NÁVRH

Obec LIESKOVEC:

TEXTOVÁ ČASŤ
A_návrh_Textová časť_ÚPN Obce Lieskovec
B_návrh_Záväzná časť_ÚPN Obce Lieskovec
C_návrh_Vyhodnotenie záberu PP a LP_ÚPN Obce Lieskovec

GRAFICKÁ ČASŤ
1 LMZ_Širšie vzťahy
2 L_Záujmové územie
3 L_Komplexný výkres a doprava
4 L_Vodné hospodárstvo
5 L_Energetika
6 L_Záber PP a LP
7 LMZ_Ochrana prírody

Obec MYSLINA:

TEXTOVÁ ČASŤ
A_návrh_Textová časť_ÚPN Obce Myslina
B_návrh_Záväzná časť_ÚPN Obce Myslina
C_návrh_Vyhodnotenie záberu PP a LP_ÚPN Obce Myslina

GRAFICKÁ ČASŤ
1 LMZ_Širšie vzťahy
2 M_Záujmové územie
3 M_Komplexný výkres a doprava
4 M_Vodné hospodárstvo
5 M_Energetika
6 M_Záber PP a LP
7 LMZ_Ochrana prírody

Obec ZÁVADKA:

TEXTOVÁ ČASŤ
A_návrh_Textová časť_ÚPN Obce Závadka
B_návrh_Záväzná časť_ÚPN Obce Závadka
C_návrh_Vyhodnotenie záberu PP a LP_ÚPN Obce Závadka

GRAFICKÁ ČASŤ
1 LMZ_Širšie vzťahy
2 Z_Záujmové územie
3 Z_Komplexný výkres a doprava
4 Z_Vodné hospodárstvo
5 Z_Energetika
6 Z_Záber PP a LP
7 LMZ_Ochrana prírody