Spoločný územný plán obcí: Lieskovec, Myslina, Závadka

ČISTOPIS

Obec LIESKOVEC:

TEXTOVÁ ČASŤ
A Lieskovec -Textová časť_ÚPNO
B Lieskovec – Záväzná časť_ÚPNO
C Lieskovec – Záber poľnohosp pôdy_UPNO

GRAFICKÁ ČASŤ
01 LMZ_Širšie vzťahy
02 L_Záujmové územie
03 L_Komplexný výkres a doprava
04 L_Vodné hospodárstvo
05 L_Energetika a spoje
06 L_Vyhodnotenie záberu PP
07 LMZ_Ochrana prírody

Obec MYSLINA:

TEXTOVÁ ČASŤ
A Myslina – Textová časť_ÚPNO
B Myslina – Záväzná časť_ÚPNO
C Myslina – Záber poľnohosp. pôdy_ÚPNO

GRAFICKÁ ČASŤ
01LMZ_Širšie vzťahy
02M_Záujmové územie
03M_Komplexný výkres a doprava
04M_Vodné hospodárstvo
05M_Energetika a spoje
06M_Vyhodnotenie záberu PP
07 LMZ_Ochrana prírody

Obec ZÁVADKA:

TEXTOVÁ ČASŤ
A Závadka – Textová časť_ÚPNO
B Závadka – Záväzná časť_ÚPNO
C Závadka – Záber poľnohosp.  pôdy_ÚPNO

GRAFICKÁ ČASŤ
01 LMZ_Širšie vzťahy
02 Z_Záujmové územie
03 Z_Komplexný výkres a doprava
04 Z_Vodné hospodárstvo
05 Z_Energetika a spoje
06 Z_Vyhodnotenie záberu PP
07 LMZ_Ochrana prírody