Územný plán mesta Kráľovský Chlmec ZaD 2/2017

TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD 2_UPN-M KCH_textová časť
ZaD 2_UPN-M KCH_záber PP a LP
ZaD 2_UPN-M KCH_zaväzná časť

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Komplexný výkres
02_Doprava
06_Ochrana prírody
08_Regulatívy