Spoločný ÚPN Veľké Revištia a Fekišovce

VEĽKÉ REVIŠTIA: TEXTOVÁ ČASŤ

A_V.Revištia_Textová časť_UPN
B_V.Revištia  Záväzná časť_UPN
C_V.Revištia _Vyhodnotenie PP_UPN

VEĽKÉ REVIŠTIA: GRAFICKÁ ČASŤ

01_VR+Fe_Širšie vzťahy
02_VR_Záujmové územie
03_VR_Komplexný výkres a doprava
03_Ga_Komplexný výkres a doprava
04_VR+Ga_Vodné hospodárstvo
05_VR+Ga_Energetika a spoje
06_VR+Ga_Vyhodnotenie záberu PP
07_VR+Fe_Ochrana prírody
VR_Schéma VPS

FEKIŠOVCE: TEXTOVÁ ČASŤ

A_Fekišovce_Textová časť_UPN
B_Fekišovce_Záväzná časť_UPN
C_Fekišovce C_Vyhodnotenie PP_UPN

FEKIŠOVCE: GRAFICKÁ ČASŤ

01_VR+Fe_Širšie vzťahy
02_Fe_Záujmové územie
03_Fe_Komplexný výkres
04_Fe_Vodné hospodárstvo
05_Fe_Energetika a spoje
06_Fe_Vyhodnotenie záberu PP
07_VR+Fe_Ochrana prírody
Fe_Schéma VPS