Spoločný ÚPN Veľké Revištia a Fekišovce

VEĽKÉ REVIŠTIA: TEXTOVÁ ČASŤ

1A_návrh_Textová časť_UPN Veľké Revištia
1B_návrh_Záväzná časť_UPN Veľké Revištia
1C_návrh_Záber PP_UPN Veľké Revištia

VEĽKÉ REVIŠTIA: GRAFICKÁ ČASŤ

01/VR_Širšie vzťahy
02/VR_Záujmové územie
03/VR_Komplexný výkres a doprava
03/Ga_Komplexný výkres a doprava
04VR+Ga_Vodné hospodárstvo
05/VR+Ga_Energetika a spoje
06/VR+Ga_Záber PP na nepoľnohospodárske účely
07/VR_Ochrana prírody


FEKIŠOVCE: TEXTOVÁ ČASŤ

1A_návrh_Textová časť UPN Fekišovce
1B_návrh_Záväzná časť_UPN Fekišovce
1C_návrh_Vyhodnotenie PP_UPN Fekišovce

FEKIŠOVCE: GRAFICKÁ ČASŤ

01/Fe_Širšie vzťahy
02/Fe_Záujmové územie
03/Fe_Komplexný výkres a doprava
04Fe_Vodné hospodárstvo
05/Fe_Energetika a spoje
06/Fe_Záber PP na nepoľnohospodárske účely
07/Fe_Ochrana prírody