Spoločný ÚPN obcí: Tibava, Vojnatina, Kolibabovce

NÁVRH

TEXTOVÁ ČASŤ:

1Tibava A_Návrh_UPN
1Tibava B_Návrh_Záväzná časť_UPN
1Tibava C_Návrh_Vyhodnotenie PP_UPN
2 Vojnatina A_Návrh_UPN
2 Vojnatina B_Návrh_Záväzná časť_UPN
2 Vojnatina C_Návrh_Vyhodnotenie PP_UPN
3 Kolibabovce A_Návrh_UPN
3 Kolibabovce B_Návrh_Záväzná časť_UPN
3 Kolibabovce C_Návrh_Vyhodnotenie PP_UPN

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy
02_Ko Záujmové územie
02_Ti Záujmové územie
02_Vo Záujmové územie
03_Ko Komplexný výkres
03_Ti Komplexný výkres
03_Vo Komplexný výkres
04_Ko Vodné hospodárstvo
04_Ti Vodné hospodárstvo
04_Vo Vodné hospodárstvo
05_Ko Energetika a spoje
05_Ti Energetika a spoje
05_Vo Energetika a spoje
06_Ko Vyhodnotenie záberu PP
06_Ti Vyhodnotenie záberu PP
06_Vo Vyhodnotenie záberu PP
07_Ochrana prírody