Hažín ZaD č.1

ÚZEMNÝ PLÁN ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA OBCÍ
MIKROREGIÓNU “JUH ŠÍRAVY”

OBEC HAŽÍN :  ZMENY A DOPLNKY č.1

TEXTOVÁ ČASŤ:
ZaD1_Textová časť_Hažín

GRAFICKÁ ČASŤ:
03_Urbanizmus a doprava_Hažín ZaD1