ÚPD Pavlovce n/Uhom: ZaD 2

TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD 2_Textová časť_Pavlovce n/Uhom
ZaD 2_Vyhodnotenie záberu PF_Pavlovce n/Uhom
ZaD 2_Zaväzná časť_Pavlovce n/Uhom

GRAFICKÁ ČASŤ

02_ZaD 2_Záujmové územie Pavlovce n/Uhom
03-1_ZaD 2_Funkčné využitie územia Pavlovce n/Uhom
03-2_ZaD 2_Funkčné využitie územia Pavlovce n/Uhom
07_ZaD2_Vyhodnotenie záberu PF_Pavlovce n/Uhom