Krišovská Liesková

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Čistopis_Textová časť_K.Liesková
B_Čistopis_Záväzná časť_K.Liesková
C_BILANCIA záberu PP LP_K.Liesková
C_REKAPITULÁCIA záberu PP LP_K.Liesková
C_Vyhodnotenie záberu PP_LP  K.Liesková

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_K.Liesková
02_Záujmové územie_K.Liesková
03_Urbanizmus K.Liesková
04_Vodné hospodárstvo K.Liesková
05_Energetika a spoje K.Liesková
06_Záber pôdneho fondu K.Liesková
07_Ochrana prirody_KLieskova


ZMENY A DOPLNKY č. 1/2011

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD 1_Textová časť_K.Liesková
B_ZaD 1 Zaväzná časť_K.Liesková
C_ZaD 1 Vyhodnotenie záberu PP_K.Liesková

GRAFICKÁ ČASŤ
1a_ZaD 1_Širšie vzťahy
2a_ZaD 1_Zaujmove uzemie_KLieskova
3_ZaD 1_Urbanizmus a doprava
4_ZaD 1_Vodné hospodárstvo
5_ZaD 1_Energetika a spoje
6_ZaD 1_Záber pôdneho fondu
7a_ZaD 1_Ochrana prírody