Spoločný ÚPN obcí Krčava a Orechová

NÁVRH

Textová časť:

A_návrh_Textová časť_Krčava
A_návrh_Textová časť_Orechová
B_návrh_Zavazná časť_Krčava
B_návrh_Zavazná časť_Orechová
C_návrh_Vyhodnotenie PP_Krčava
C_návrh_Vyhodnotenie PP_Orechová

Grafická časť:

01_ Širšie vzťahy_Kr_Or
02_ Záujmové_územie  Kr_Or
03_ Urbanizmus_Kr
03_ Urbanizmus_Or
04_ Vodné hospodárstvo_Kr
04_ Vodné hospodárstvo_Or
05_ Energetika_Kr
05_ Energetika_Or
06_ Záber PF_Kr
06_ Záber PF_Or
07_ Ochrana prírody_Kr_Or