Územný plán mesta Čierna nad Tisou: Zmeny a doplnky č.1

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD1_Textová časť_ÚPN-M Čierna nT_n
B_ZaD1_Záväzná časť_ÚPN-M Čierna nT_n
C_ZaD1_Záber PPa LP_ÚPN-M Čierna nT_n
Oznámenie o strateg. dokumente_ZaD1 Čierna nT

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_ZaD1 Čierna nT_n
02_Záujmové_územie ZaD1 Čierna nT_n
04_Komplexný ZaD1 Čierna nT_n
05_Doprava ZaD1 Čierna nT n
08_Záber PP_ZaD1 Čierna nT n
Schéma VPS_n