Zmeny a doplnky č.1: ÚPN obce Lúčky

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD1_UPN Lúčky_textová časť návrh
B_ZaD1_UPN Lúčky_záväzná časť návrh
C_ZaD1_UPN Lúčky_záber poľnohosp. pôdy návrh
SEA ZaD1_Oznámenie o strat dokumente_UPN Lúčky

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_n
02_Záujmové územie_n
03_Komplexný výkres_n
04_Vodné hospodárstvo_n
05_Energetika_n
06_Záber PP_n
07_Ochrana prírody_n