Územný plán obce Koňuš

KONCEPT

TEXTOVÁ ČASŤ

A1_Koncept_ÚPN Koňuš_Textová časť
B1_Koncept_ÚPN Koňuš_Záväzná časť
C1_Koncept_UPN Koňuš_Záber PP a LP

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Komplexný výkres I-variant
03_Komplexný výkres II-variant
04_Vodné hospodárstvo
05_Energetika a spoje
06_Záber poľnohospodárskej pôdy
07_Ochrana prírody
08_Schéma VPS