Spoločný ÚPN obcí: Petrovce n.L., Suché, Lesné

Zadanie

Zadanie pre ÚPN-O:_Petrovce n.Laborcom_návrh
Zadanie pre ÚPN-O:_Suché_návrh
Zadanie pre ÚPN-O:_Lesné_návrh