Kvakovce ZaD č.1

TEXTOVÁ ČASŤ

0A_ZaD 1_UPN-O Kvakovce:_Textová časť
0B_ZaD 1_UPN-O Kvakovce:_Záväzná časť doplnená

GRAFICKÁ ČASŤ

2_Záujmové územie
3abc_Komplexný urbanistický výkres a doprava
3c_Komplexný urbanistický výkres a doprava
3e_Komplexný urbanistický výkres a doprava
3f_Komplexný urbanistický výkres a doprava
7a_Záber poľnohospodárskej pôdy
7b_Záber poľnohospodárskej pôdy