Spoločný ÚPN obcí: Petrovce, Porúbka, Priekopa

ČISTOPIS

TEXTOVÁ ČASŤ:

GRAFICKÁ ČASŤ:

01_Širšie vzťahy
02Pe_Záujmové územie
02Po_Záujmové územie
02Pr_Záujmové územie
03Pe_Komplexný výkres
03Po_Komplexný výkres
03Pr_Komplexný výkres
04Pe_Vodné hospodárstvo
04Po_Vodné hospodárstvo
04Pr_Vodné hospodárstvo
05Pe_Energetika
05Po_Energetika
05Pr_Energetika
06Pe_Záber PP a LP
06Po_Záber PP a LP
06Pr_Záber PP a LP
07_Ochrana prírody