Archive for the 'Uncategorized' CategoryVitajte na našej stránke

Published on September 17, 2007

Náš ateliér pôsobí na trhu od roku 1996. Špecializuje sa na spracovanie územných plánov obce /mesta, architektonických štúdií a komplexných projektov občianskych a priemyselných stavieb. Naša kancelária dokáže komplexne zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby ako celok, alebo po jej jednotlivých stupňoch.
Špecializujeme sa na prípravu urbanisticko-architektonických zámerov s vložením myšlienky a jej rozpracovaním do architektonického alebo urbanistického [...]