Vitajte na našej stránke

Náš ateliér pôsobí na trhu od roku 1996. Špecializuje sa na spracovanie územných plánov obce /mesta, architektonických štúdií a komplexných projektov občianskych a priemyselných stavieb. Naša kancelária dokáže komplexne zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby ako celok, alebo po jej jednotlivých stupňoch.

Špecializujeme sa na prípravu urbanisticko-architektonických zámerov s vložením myšlienky a jej rozpracovaním do architektonického alebo urbanistického diela. Podľa dohody s klientom zabezpečíme spracovanie nasledujúcich stupňov PD:

  • urbanistická štúdia
  • územný plán zóny
  • územný plán obce / mesta
  • architektonická štúdia
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • projekt pre stavebné povolenie
  • projekt pre realizáciu stavby
  • projekt skutočného vyhotovenia stavby
  • statické posúdenie stavieb

Viac o ateliéri