Územné plány

-

AKTUÁLNE ÚZEMNÉ PLÁNY

Územný plán mesta Sobrance: Zmeny a doplnky č.5

Spoločný územný plán obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné

Územný plán obce Vinné: Zmeny a doplnky č.3

Územný plán obce Myslina: Zmeny a doplnky č.1

Územný plán mesta Trebišov: Zmeny a doplnky č.6

Územný plán zóny: Vinianske jazero

Územný plán obce Beňatina: Návrh

Územný plán obce Leles – ZaD č.2

Územný plán obce Malá Tŕňa

Územný plán obce Malé Trakany

Územný plán obce Senné

Územný plán obce Trhovište

Spoločný územný plán obcí: Veľké Revištia a Fekišovce

Územný plán obce Veľký Horeš: ZaD1

Územný plán obce Boťany: ZaD3

Spoločný ÚPN obcí: Krásnovce ZaD1

Spoločný ÚPN obcí: Petrovce n.L., Suché, Lesné

Územný plán mesta Detva, ZaD č.4

ÚPN Veľké Kapušany

MICHALOVCE: Územný plán mesta

Spoločný ÚPN obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka

Spoločný ÚPN obcí: Koromľa, Husák, Vyšné Nemecké. ZaD č.1

Spoločný územný plán obcí: Lieskovec, Myslina, Závadka

Územný plán mesta Kráľovský Chlmec ZaD 2/2017

Spoločný ÚPN obcí: Koromľa, Husák, Vyšné Nemecké

Spoločný ÚPN obcí: Petrovce, Porúbka, Priekopa

Spoločný ÚPN obcí: Tibava, Vojnatina, Kolibabovce

Územný plán obce Kvakovce: ZaD č.1

Územný plán obce Veľaty

Územný plán obce Blatné Revištia

Územný plán obce Novosad: ZaD č.1

Spoločný ÚPN obcí: Streda nad Bodrogom a Klin nad Bodrogom

Územný plán obce Záhor

Územný plán obce Zemplínske Jastrabie

Územný plán obce Streda nad Bodrogom: ZaD č1

Územný plán obce Vinné

-

SCHVÁLENÉ ÚZEMNÉ PLÁNY

Územný plán obce Hažín: ZaD č.1

Územný plán obce Čičarovce: ZaD č3

ÚPN Kráľovský Chlmec: ZaD č.1/2013

Spoločný ÚPN obcí Krčava a Orechová

Územný plán obce Nový Ruskov

Územný plán obce Poruba pod Vihorlatom

Spoločný ÚPN obcí: Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce

Územný plán obce Bežovce

Územný plán obce Budkovce

ÚPN mesta Trebišov: ZaD č.2

Územný plán obce Horňa

Územný plán obce Jovsa

ÚPN Pavlovce n/Uhom: ZaD1

ÚPN Pavlovce n/Uhom: ZaD2

Územný plán obce Oborín

Spoločný ÚPN obcí Podhoroď a Ruská Bystrá

ZVOLEN: Urbanistická štúdia POD STRÁŽOU II.-Motúzy

Spoločný ÚPN obce Krišovská Liesková

Spoločný ÚPN obce Drahňov