Novosad ÚPN ZaD č.1

Textová časť

Oznámenie_strategickom dokumente ZaD č.1_ÚPN-O Novosad
Regulatívy ZaD č.1  ÚPN-O Novosad
Schéma verejnoprospešných stavieb
ZaD č.1_ÚPN-O Novosad_Textová časť
ZaD č.1_ÚPN-O Novosad_Vyhodnotenie záberu PP
ZaD č.1_UPN-O Novosad_Záväzná časť

Grafická časť

1_Komplexný výkres a doprava
3_Vyhodnotenie záberu PP
5_Širšie vzťahy