Územný plán obce Jovsa: Zmeny a doplnky č.2

TEXTOVÁ ČASŤ

A_n_ZaD2_Textová časť_Jovsa
B_n_ZaD2_Zaväzná časť_Jovsa
C_n_ZaD2_Vyhodnotenie záberu PP_Jovsa
SEA_Oznámenie o strategickom dokumente Z2 UPNO Jovsa

GRAFICKÁ ČASŤ

02_Záujmové územie_n
03_Komplexný výkres_n
04_Vodné hospodárstvo_n
05_Energetika_n
06_Záber PP_n