Územný plán obce Vinné: Zmeny a doplnky č.3

TEXTOVÁ ČASŤ

A_ZaD3 UPN Vinné_Textová časť_n
B_ZaD3 ÚPN Vinné_Zaväzná časť_n
C_ZaD3 ÚPN Vinné_Záber PP a LP_n

GRAFICKÁ ČASŤ

2_Záujmové územie_ZaD3_n
3_1 Kamenný potok_komplexný_n
3_2 Baňka_komplexný_n
3_3 Biela Hora_komplexný_n
3_4 Čierne zeme_komplexný_n
3_5 Pri družstve_komplexný_n
3_6 Vodojem Sabovky_komplexný
7_1_Záber PP_Kamenný potok
7_2_Záber PP_Baňka
7_3_Záber PP_Biela Hora
7_4_Záber PP_Čierne zeme
7_5_Záber PP_Pri družstve
7_6_Záber PP_Vodojem